I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy KOMETA Sklep Winiarski prowadzony jest przez Piotra Hinz i Klaudię Łęczkowską prowadzących wspólników spółki cywilnej „KOMETA Piotr Hinz, Klaudia Łęczkowska S.C”, adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Staropolska 32a lok 1-21, 80-180 Gdańsk, posiadającą NIP 766-199-27-81, Regon 302845577. Sprzedający dalej także jako „KOMETA S.C.”.

Kontakt:

Kontakt do sklepu: tel.  +48 58 380 32 04
w organizacja imprez, sugestie i uwagi dotyczące działania sklepu: +48 607 169 127

E-mail: info@sklepwiniarski.com / sklep@sklepwiniarski.com

Rachunek bankowy MBank 14 1140 2004 0000 3102 7654 2988

 1. Podany adres prowadzenia działalności jest jednoczenie adresem korespondencyjnym.

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego KOMETA Sklep Winiarski jest przede wszystkim sprzedaż Win. Oferta może być uzupełniania także innymi towarami.

 3. KOMETA S.C. posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym KOMETA Sklep Winiarski.

 4. Prezentacja asortymentu towarowego w sklepie KOMETA Sklep Winiarski nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. W związku z tym, złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi przez pracownika sklepu KOMETA Sklep Winiarski przyjęcia zamówienia do realizacji.

 5. Zakupów w sklepie KOMETA Sklep Winiarski mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Składając zamówienie potwierdza się jednocześnie fakt ukończenia 18. roku życia. Pracownicy sklepu KOMETA Sklep Winiarski zastrzegają sobie prawo do weryfikacji podanych w zamówieniu danych, w tym wieku zamawiającego. Firma KOMETA S.C. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z jej usług pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat.

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

 1. Sprzedający, aby potwierdzić pełnoletniości Kupującego jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Kupującego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z Regulaminem sklepu KOMETA Sklep Winiarski i go akceptuje, co potwierdza w czasie składania zamówienia, składając stosowne oświadczenie.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, przy czym zastrzega się prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu, mogących wynikać np. z prac konserwacyjnych. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Jakiekolwiek informacje zawarte na stronach sklepu KOMETA Sklep Winiarski nie stanowią reklamy i/lub promocji wyrobów tytoniowych oraz alkoholi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. oraz ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 6. Zgodnie z treścią  art. 70 §2  kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest zawierana w Kowalach (80-180) w placówce handlowej przy ul. Staropolskiej 32a lok 1-21 (miejsce zawarcia umowy). Dochodzi ona do skutku w momencie odebrania przesyłki przez Kupującego lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki (skuteczność zawarcia umowy sprzedaży).

 

II. Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego KOMETA Sklep Winiarski wyrażone są w złotych polskich i zawieraj podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są na stronie KOMETA Sklep Winiarski oraz w formularzu zamówienia.

 2. Prezentowane w sklepie KOMETA Sklep Winiarski ceny mają charakter wiążący tylko w chwili składania zamówienia.

 3. Sklep KOMETA Sklep Winiarski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych już przez Klienta.

 4. Sklep KOMETA Sklep Winiarski zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

 

III. Sposób składania zamówienia

 1. Zakupów w sklepie KOMETA Sklep Winiarski można dokonywać poprzez dodawanie towarów do koszyka za pomoc przycisku Do koszyka (po czym należy wybrać odpowiednią formę zakupu).

 2. Przycisk Zapisz w koszyku zapamiętuje dodany do koszyka towar i zamawianą ilość, przez co pozwala na kontynuowanie zakupów i dodawanie do koszyka kolejnych towarów. Powrót do koszyka jest możliwy za pomoc odnośnika po Prawej stronie Koszyk oraz w menu górnym.

 3. Podczas dodawania towarów do koszyka, system obsługi sklepu, wpisuje w pole Ilość domyślną wartość równą 1. W razie potrzeby zwiększenia zamawianej ilości tego samego towaru, należy w koszyku w polu Ilość wpisać daną wartość, a następnie użyć przycisku Zapisz.

 4. Aby usunąć towar z koszyka, należy skorzystać z odnośnika Usuń (-) znajdującego się z prawej strony przy pozycji w zamówieniu.

 5. Aby wysłać zamówienie do sklepu KOMETA Sklep Winiarski należy użyć przycisku Zamów, dostępnego z poziomu koszyka, następnie wypełnić wszystkie niezbędne pola w formularzu zamówienia, wybrać formę płatności i sposób odbioru towaru oraz użyć przycisku Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 6. Zaleca się, aby Klient zapisał unikalny identyfikator zamówienia, który zostanie wyświetlony po jego wysłaniu. Informacja ta powinna być podawana we wszelkiej korespondencji ze sklepem. Numer zamówienia powinien być podany także w tytule przelewu, o ile zdecydowano się na taką formę płatności.

 

IV. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź w postaci e-maila zawierającego szczegóły złożonego zamówienia. Przesłana automatyczna odpowiedź nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W każdym wypadku dowodem przyjęcia zamówienia do realizacji jest odrębne potwierdzenie o tym fakcie w postaci e-maila. Sklep KOMETA Sklep Winiarski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie uda się potwierdzić.

 2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi przez pracownika sklepu KOMETA Sklep Winiarski przyjęcia zamówienia do  realizacji.

 

V. Płatności i koszty wysyłki

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić  z góry, szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu KOMETA Sklep Winiarski.

 2. Jeżeli wybrano sposób zapłaty szybkim przelewem internetowym, nastąpi przekierowanie na strony wybranego banku, skąd powinno dokonać się zapłaty odpowiedniej kwoty. W przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym, Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, dokonać przelewu należnej kwoty na konto bankowe sklepu KOMETA Sklep Winiarski. Numer konta Klient otrzyma w e-mailu podsumowującym złożone przez niego zamówienie, jest on także podany na stronie sklepu KOMETA Sklep Winiarski w zakładce Kontakt oraz w Regulaminie. Dokonując przelewu, Klient zobowiązany jest podać w jego tytule identyfikator zamówienia, za które dokonywana jest wpłata.

 3. Sklep KOMETA Sklep Winiarski. pobiera zryczałtowaną opłatę za realizację wysyłki. Opata jest uzależniona od wybranej przez Klienta formy płatności i sposobu wysyłki. Aktualne koszty wysyłki podane są w formularzu zamówienia oraz w zakładce Sposoby płatności.

 4. Sklep KOMETA Sklep Winiarski może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie https://sklepwiniarski.com

 5. Zakupy, których wartość przekracza 100,00 PLN premiowane są udzieleniem 100% rabatu na koszty wysyłki. Dotyczy to tylko opcji wysyłki DHLem oraz płatnością z góry, przelewem lub za pomocą serwisu Przelewy24.

 6. Sklep KOMETA Sklep Winiarski do każdej transakcji wystawia potwierdzenie zawartej transakcji w postaci paragonu lub na życzenie – faktury VAT. Dyspozycja wystawienia faktury VAT powinna by wskazana w formularzu zamówienia (zaznaczona opcja Chcę otrzymać fakturę VAT). Otrzymanie faktury po wystawieniu paragonu jest możliwe pod warunkiem zwrócenia sprzedającemu paragonu.

 

VI. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie, dla którego należność opłacana jest przelewem, realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu KOMETA Sklep Winiarski. Czas realizacji w tym wypadku, liczy się od momentu otrzymania wpłaty.

 2. Zamówienia z opcją zapłaty za pobraniem przekazywane są do realizacji niezwłocznie po jego potwierdzeniu Klientowi.

 3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez sklep KOMETA Sklep Winiarski ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

 4. Standardowo zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni roboczych. Nie dotyczy to jednak zamówień na towary oznaczone informacją tj. Dostawa ok. 5-7 dni, co oznacza, że są one realizowane na zamówienie co do zasady w ciągu podanego okresu, maksymalnie do 14 dni roboczych lub czas ten ustalany jest indywidualnie z Klientem w korespondencji. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską, w zależności od wybranego w zamówieniu sposobu dostawy (zazwyczaj jest to 1-2 dni robocze).

 

VII. Wysyłka towaru

 1. Sklep KOMETA Sklep Winiarski dokłada wszelkich starań, aby towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami, wysuszeniem i wpływem innych czynników atmosferycznych podczas transportu. Szczegóły dotyczące stosowanego sposobu pakowania i zabezpieczenia opisane są na stronie sklepu KOMETA Sklep Winiarski, w zakładce Sposoby wysyłki.

 2. Możliwe jest wysłanie towaru na inny adres niż adres Klienta, który złoży zamówienie. W tym celu należy wpisać odpowiednie dane w  formularzu zamówienia w polach Adres dostawy, informację o innym adresie wysyłki można też  podać w polu Komentarz  w formularzu zamówienia.

 3. Osobie niepełnoletniej, a także w stanie nietrzeźwości  przesyłka nie zostanie wydana, w tym wypadku umowa uważana jest za niezawartą.

 

VIII. Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta, pracownicy sklepu KOMETA Sklep Winiarski każdorazowo poświadczą na piśmie fakt dokonania przelewu kwoty zwrotu.

 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z pracownikami sklepu KOMETA Sklep Winiarski za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji bieżącego i przyszłych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w każdej chwili, w tym do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

X. Znaki towarowe

Wszystkie prezentowane w sklepie KOMETA Sklep Winiarski wizerunki towarów, ich nazwy, a także wizerunki i nazwy marek oferowanych towarów oraz ich producentów, a także inne materiały graficzne, używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

 

XI. Opisy produktów

 1. Sklep KOMETA Sklep Winiarski dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne z rzeczywistością.

 2. W każdym wypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność danych prezentowanych na stronach sklepu KOMETA Sklep Winiarski może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 

XII. Biuletyn informacyjny (newsletter)

 1. Klienci, którzy wyrażą chęć otrzymywania e-mailem informacji o nowościach i promocjach w sklepie KOMETA Sklep Winiarski zamawiają subskrypcję biuletynu informacyjnego (newsletter'a) osobiście, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w sekcji na dole strony Newsletter oraz użycie przycisku Zapisz.

 2. Podany przez Klienta adres e-mail wykorzystany będzie tylko i wyłącznie w celu dostarczania biuletynu informacyjnego.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) i jest traktowany jako część umowy sprzedaży zawieranej na odległość przez Klienta ze sklepem KOMETA Sklep Winiarski.

 2. Wszelkie spory wynikające w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem KOMETA Sklep Winiarski a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku nie rozwiązania sporu w sposób polubowny Klient uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

 

Regulacje prawne

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230)

 5. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016, poz. 1331)

 6. Kodeks Cywilny 

 

Życzymy Państwu satysfakcji z dokonywania zakupów w naszym sklepie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@sklepwiniarski.com.